Der bliver flere og flere banker!

Samtidigt med at antallet af bankfilialer falder voldsomt?

Der argumenteres for at der bliver færre og færre banker, fordi der er færre og færre filialer. Og det er jo ganske rigtigt.
Så hvordan kan vi så skrive at der bliver flere og flere banker?

Gammeldags banker

Det er i grunden ganske enkelt. For antallet af bankfilialer er for nedadgående da behovet de dækker er den gammeldags bankforretning. En forældet forretningsmodel hvor kunden møder op i banken, holder møder og henter papirer, taler med banksælgere osv.
Det tager en masse tid og giver en masse besvær.

Online banking

Nu dækker man i stigende grad i stedet sine finansielle behov ved en af de mange nyopståede online muligheder internettet giver – om aftenen, i weekenden, eller 24/7/365 om man vil – vi kalder det den nye måde at drive bank på.
Og det er meget lettere, hurtigere og mere bekvemt.

Slip for møderne, slip for at være økonomisk fastlåst, slip for besværet

Udover at man slipper for at skulle gå i banken for at fremvise de samme data som man kan formidle online. Så er der adskillige andre fordele ved denne nye måde at håndtere sin økonomi på. Dem vedner vi tilbage til.

Filialnettet – og kernekunde nøgleringen

De gammeldags banker har som salgskanaler filialnettet, og jo større filialnet, jo bedre mulighed for at få kunderne ind i butikken. Og når kunderne endeligt er inde i butikken er det voldsomt svært at komme til en anden bank. Simpelthen fordi man i praksis oplever en stavnsbinding til banken. Den gammeldags bank har som sin ypperste strategi at filtre sig mest muligt ind i sine kunders økonomi. Hvorfor skulle den ikke det? Banken skal jo have mest mulig ud af den enkelte kunde, så banksælgeren kan berettige sin løn.
Så kunderne er jaget vildt i filialen. Parallelt med diverse opsparinger, bliver der ydet diverse lån, oprettet pensionsordninger, tegnet forsikringer og så videre. Og hver gang der tegnes en ny aftale tjener banken et provenu, kombineret med endnu en sikker fremtidig indtægt. I takt med at denne strategi udvikler sig bliver kundens økonomi mere og mere presset. Kig på det du betaler i omkostninger for alle disse ydelser – det er mange penge.
Disse omkostninger medfører i praksis en stavnsbinding da friheden og overskuddet til at foretage et bankskifte bliver dels ringere og ringere, og dels bliver det sværere og sværere at overskue.
Rigtigt mange mennesker har igennem et helt liv haft den samme bank – ikke at eftertænksomhed eller af begejstring, men fordi det har været uoverskueligt at foretage et bankskifte. Og fordi man har anbragt sig i en økonomisk situation der har skabt en afhængighed af banken.
Når man er nået dertil, at man er helt afhængig af sin bank, så har nogen banker igennem tiden uddelt et eller andet symbol på denne afhængighed. Jeg erindrer en kernekunde nøglering, et symbol for at man nu betalte en halv banksælgers løn. Sådan føltes det i hvert fald.

Stavnsbinding eller frihed – du vælger selv

Man kan sige at de traditionelle banker i hele deres forretningsforståelse har et grundlæggende ønske om at udmatte kundernes privatøkonomi. Eller med andre ord, de traditionelle banker malker deres samarbejdspartnere (kunderne) i stedet for at sikre at deres kunder bliver stærkere. For det har de ingen interesse i, da kunden jo så bliver i stand til at vælge en anden bank. Disse forhold har bankerne levet højt på i rigtigt mange år.

Nu kommer online mulighederne

Online mulighederne skaber et helt andet privatøkonomisk fundament. Vi er der ikke helt endnu, men det kommer. På samme måde som oplysningstiden i sin tid revolutionerede de almindelige borgeres muligheder, vil online mulighederne medføre en langt højere grad af gennemsigtighed og frihed i forhold til de økonomiske valgmuligheder.

Nye banker

Parallelt med alle disse nye muligheder der ligger i Online Banking, er der også kommet nye udbydere til. En hel masse nye banker viser sig online. De har ingen filialer, og de vil heller ikke have nogen, for det hele foregår på nettet. De har raffineret deres metoder i forhold til at identificere kunder og forbrugsmønstre, og de ønsker at tilbyde en ydelse som gør at kunden kommer igen. Ikke fordi kunden er tvunget til det, for det bliver online kunderne aldrig, da de jo altid bare kan vælge en anden mulighed, men optimalt fordi de foretrækker den aktuelle udbyder.
Så i stedet for en stavnsbinding af sine kunder, med en efterfølgende malkning, er online bankerne interesseret i at gøre sine kunder tilfredse, sådan at de kommer igen næste gang.

At de nye banker er på banen betyder også at der er et markant større udvalg.
Tidligere var der nogle få dominante storbanker der bestemte omkostningsniveauet, og så halsede de andre banker efter. Der var jo ingen der havde interesse i at sælge for billigt – kunderne var jo fastlåst i butikken.
Sådan fungerer de nye online banker ikke, de kan tilbyde en ganske enkel og overskuelig ydelse. Den kan man så vælge til eller fra, og man kan gå til en anden ”leverandør” hvis det tilbudte ikke er godt nok. For man er ikke fedtet ind i en bank til op over begge ører.

Effektiviteten og fremtiden

Det her handler om at man gerne vil gøre mere selv, og så betale mindre. Længere er den ikke. Dette ønske kombinerer online bankerne med at de skærer administration og håndtering ned til et absolut minimum. Hvilket igen medfører at omkostningsniveauet hele vejen igennem bliver reduceret mest muligt. Det bliver mere effektivt.
Men vi er der ikke helt endnu. Desværre. For endnu er det sådan at online mulighederne ikke på alle områder kan følge de traditionelle bankers prisniveauer. Dette er der mange årsager til. En af de væsentligste er desværre at de gammeldags banker har en ekstraordinær god og langsigtet forretning på at have stavnsbundet deres kunder. Dette medfører at de gammeldags banker, som jo har særdeles gunstig adgang til finansiering, ikke ønsker at gå helhjertet ind i det nye online paradigme. For dette vil netop spolere den gammeldags bankforretning, og det har de ingen interesse i.
Men man kan derfor sige at de traditionelle banker forsøger at fastholde en gammeldags metodik i forhold til finansiering, med det formål at bibeholde urimelige indtægter. Sideeffekten af dette er desværre så at online banking i en periode vil være lidt dyrere end den gammeldags bank. Men online banking er stadig nemmere, hurtigere og langt mere bekvem.
Når det er sagt, så er det i disse år at renteniveauerne på online lån falder dramatisk. Og det bliver den ved med, for udviklingen har ingen endnu formået at standse.